A LIFE-GIVING BREATH DERIVED FROM THE B.K.S.IYENGAR METOD 
ŻYCIODAJNE TCHNIENIE ZACZERPNIĘTE Z METODY B.K.S.IYENGARA
research project carried out as part of a sabbatical at the Academy of Fine Arts in Warsaw,
projekt badawczy realizowany w ramach urlopu naukowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów
2021/2022

Author/Autorka: meg janus
Pranayama – mentoring and consultations / Pranajama – mentoring i konsultacje: Konrad Kocot
Project under the patronage of the Iyengar Yoga Association in Poland / Projekt pod Patronatem Stowarzyszenia Jogi Iyengara w Polsce

Głównym celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie, w jaki sposób może zachodzić transfer subtelnych doznań, pomiędzy ciałem i mediami plastycznymi z pomocą sztuki oddechu, według metody B.K.S. Iyengara. Efektem pracy będzie wystawa artystyczna, prezentująca syntezę wniosków i esencję poszukiwań.

Łącząc dwie pasje, które prowadzą mnie w życiu, jogę i sztuki plastyczne otwieram bramę do odbycia podróży, która w rzeczywistości już dawno we mnie trwa. 
Podejmuję próbę wniknięcia do wnętrza poprzez konkretne, usystematyzowane doświadczanie ciała. Poznanie umożliwia mi metoda B.K.S. Iyengara. Praktyka własna pod mentoringiem, teksty rodziny Iyengar oraz przeprowadzone wywiady czy odbyte rozmowy z joginami, stanowią źródło wtajemniczenia i są punktem wyjścia do dalszych poszukiwań. Podążając ścieżkami pranajamy, sztuki oddychania w jodze, wchodzę w obszar ciała subtelnego. Konsekwentna, wrażliwa praktyka umożliwia zastosowanie z wyczuciem opracowanych technik. Zaglądam do istoty ludzkiej, obserwuję ją od środka… różnice poczuć i zależności wpływające na nie, wrażenia zmysłów, przepływy w układach, puls, gry przeciwieństw. Skupiam się na oddechu. Podejmuję próbę stymulacji. Wdech, wydech i przerwy pomiędzy nimi. Życiodajne tchnienie. Weryfikuję zachodzące reakcje. Ruchy skóry, delikatne mrowienie i ciepło, podmuchy. Jak nadać wprowadzanym zmianom lekkość? Sprawdzam, testuję, przyswajam…  Czy stanę się obserwatorem odkryć sięgających do odczuć bazowych, pierwotnych, poszukiwanych, upragnionych, które wykraczają daleko poza nazwane? 
Eksploracja pojawiających się doznań prowadzi do transferu i odbicia ich w sztuce mediów. Nie definiowania, nie ograniczania ale wyrażenia między słowami… Odpowiednia forma, dobór techniki i narzędzi. Słuchanie poczuć, słuchanie ciała. Uwolnienie gestu i odciśnięcia uruchomionych obszarów. Zebrane faktury dotykanych tkanek, odgadnięte kolory, dźwięki wibracji. Kolekcja reakcji ujawni w założeniu cudowność organicznych znaczeń. Ujęta natura poczuć w zapisanych śladach, wykreowanych aktach czy artefaktach. Uwidocznienie przeżyć za pośrednictwem estetycznych środków wyrazu i ekspresji artystycznej, będzie dążyć do uzyskania wglądu w  warstwy ludzkiej egzystencji i  ich  kontemplacji. Ekspozycja stanie się hołdem dla  oddechu  i refleksją o człowieku, jego konstrukcji, głębi i wspaniałości. Jest też dla mnie okazją do wyrażenia podziękowania za metodę i praktykę B.K.S. Iyengara, za jej spływające dobro, które nigdy mnie nie zawiodło.

Oddech jest życiem, więc sztuka wyważonego, przemyślanego, pozbawionego łapczywości oddychania jest modlitwą wdzięczności, którą ofiarowujemy samemu życiu.
B.K.S Iyengar, Joga światłem życia, str 66, Galaktyka Sp. z. o. o., Łódź

Proces poznania naukowego prowadzę na podstawie analizy sztuki oddechu, pojawiających się stanów wynikających z praktyki, medium i technik plastycznych dających możliwość uzewnętrznienia się poczuć, zależności pomiędzy używanymi środkami, ilości i intensywności ich aplikowania. 

Istotę badania stanowi poszukiwanie różnych sposobów, umożliwiających trasfer poczuć. Praktyka związana ze sztuką oddechu i sztukami plastycznymi sytuuje mnie pomiędzy tymi aktywnościami. Staję się częścią procesu badawczego i dlatego wyznaczam doświadczalną perspektywę metodologiczną tego działania. Potwierdzeniem uczestnictwa w przeżyciu będą zmaterializowane w formie, wytwory artystycznych aktywności. Zakładam, że opowiedzą o pranajamie, o tym co na ścieżce poznania może spotkać praktykującego i jak to go zmienia. Dużą wartością tego projektu może stać się odnalezienie wzajemnego zasilania pomiędzy sztuką oddechu i sztukami plastycznymi. Doświadczalna forma pracy tworzy przestrzeń dla autorefleksji ze wskazaniem na pracę twórczą i autoterapii.